Podmínkou pro úspěšné obsolvování předmětu je splnění následujících požadavků:

  1. Úspěšně napsat závěrečný test [max. 40 bodů]
  2. Vytvoření statických stránek [max. 25 bodů]
  3. Vytvoření klientské webové aplikace v Javascriptu [max. 25 bodů]
  4. Aktivní účast na cvičeních [max. 10 bodů]

Z každého z požadavků 1–3 musíte navíc získat alespoň 50 % z maximálního počtu bodů.

Závěrečný test

Na termín testu je nutné se přihlásit pomocí systému ISISu. Pokud se bez omluvy nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako “nedostavil(a) se”.

Pokud z testu získáte méně než 24 bodů, je možné psát opravu. Na opravný test se již pomocí InSISu nepřihlašuje. Z opravného testu lze získat maximálně 24 bodů.

Test hodnotí přednášející.