Přednášky se konají každý pátek od 12.45 v posluchárně RB 212.

Program přednášek

Datum Program
23.9. Úvod
 • architektura WWW
 • historie webu, HTML, XHTML a HTML5
 • syntaxe a sémantika jazyka HTML
 • automatická kontrola syntaxe dokumentů
30.9. Kaskádové styly – úvod
 • principy, pravidla, selektory, základní vlastnosti
7.10. Kaskádové styly – pokročilá témata
 • animace
 • transformace
 • media queries
 • fonty
 • tiskový výstup
14.10. Grafika o obrázky na webu
 • zařazování obrázků, formáty
 • SVG, canvas, …
21.10. Multimédia
 • zařazování obrázků, videa a zvuku
 • formáty, kodeky, streaming
28.10. státní svátek, přednáška odpadá
4.11. Web Design
 • postupy tvorby grafického designu
 • informační architektura, navigace
 • použitelnost, UX
 • přístupnost
 • přístupy k návrhu: responzivní design, "mobile first", …
11.11. Javascript
 • úvod, základy jazyka, vkládání do HTML
 • DOM
 • obsluha událostí
18.11. děkanské volno, přednáška odpadá
25.11. AJAX
 • principy, výhody a nevýhody AJAXu
 • AJAX a dodržování webových principů
 • jednostránkové aplikace (SPA)
2.12. JS frameworky
 • např. jQuery, Angular, React, …
9.12. JS API
 • WebStorage
 • Canvas
 • WebGL
 • Geolocation
16.12. SEO
 • co je a co není SEO
 • na co myslet při návrhu webu
 • jaký má SEO dopad na webdesign
všechno co jste chtěli vědět, ale báli jste se zaptat
opakování před testem