Přednášky se konají každý pátek od 12.45 v posluchárně NB C.

Program přednášek

Datum Program
22.9. Úvod
 • architektura WWW
 • historie webu, HTML, XHTML a HTML5
 • syntaxe a sémantika jazyka HTML
 • automatická kontrola syntaxe dokumentů
29.9. volno, přednáška odpadá
6.10. Kaskádové styly – úvod
 • principy, pravidla, selektory, základní vlastnosti
13.10. Kaskádové styly – pokročilá témata
 • animace
 • transformace
 • media queries
 • fonty
 • tiskový výstup
20.10. Grafika o obrázky na webu
 • zařazování obrázků, formáty
 • SVG, canvas, …
27.10. Ergonomie webových aplikací – rychlost, bezpečnost, viditelnost, vyladění (přednáší Jiří Hradil)
3.11. Multimédia
 • zařazování obrázků, videa a zvuku
 • formáty, kodeky, streaming
10.11. Web Design
 • postupy tvorby grafického designu
 • informační architektura, navigace
 • použitelnost, UX
 • přístupnost
 • přístupy k návrhu: responzivní design, "mobile first", …
17.11. státní svátek, přednáška odpadá
24.11. Javascript
 • úvod, základy jazyka, vkládání do HTML
 • DOM
 • obsluha událostí
1.12. AJAX
 • principy, výhody a nevýhody AJAXu
 • AJAX a dodržování webových principů
 • jednostránkové aplikace (SPA)
8.12. JS frameworky
 • např. jQuery, Angular, React, …
15.12. JS API
 • WebStorage
 • Canvas
 • WebGL
 • Geolocation