Webová aplikace v JavaScriptu

Pro úspěšné splnění požadavku je potřeba vytvořit webovou aplikaci napsanou čistě v JavaScriptu:

 • Aplikace bude vhodným způsobem využívat AJAX.

 • V případech, kdy to bude vhodné, bude aplikace ctít obvyklé webové zvyklosti – například funkční historie prohlížeče či uchovávání stavu v adrese URL.

 • Aplikace poběží na serveru přístupném ze sítě Internet a zároveň odevzdáváte zdrojové soubory celé aplikace.

 • Pro samotné umístění aplikace lze využít školení server eso.vse.cz nebo jakýkoliv jiný.

 • Aplikaci je nutné obhájit před cvičícím na termínu dle přihlášení v ISISu.

 • Zadání aplikace vám dopředu musí schválit cvičící – konkrétní způsob schválení zadání vám sdělí cvičící (email/osobní/ISIS).

 • Stačí, když aplikace bude fungovat v nejnovějších prohlížečích.

 • Při psaní aplikace si můžete práci usnadnit pomocí existujících JavaScriptových knihoven/frameworků, např. jQuery.

Příklady zadání aplikací

Pro vaši práci si musíte sami vymyslet zadání, které vám schválí cvičící. Níže se pro inspiraci můžete podívat, jaké druhy aplikací lze psát.

 • Napište aplikaci, která umožní uživateli nahrát do prohlížeče trasu uloženou ve formátu GPX a následni ji vykreslete na mapovém podkladu. Umožněte obvyklé operace jako posun a zoomování mapy, spočítání délky trasy, vykreslení výškového profilu, atd.

 • Napište aplikaci pro plánování výletů. Aplikace zobrazí mapu, do ní půjde přidávat vlastní body a k nim zapisovat poznámky. Poznámky se uloží do uložiště prohlížeče nebo na nějaké cloudové úložiště jako Google Drive.

 • Napište aplikaci, která umožní snadné odesílání příspěvků do několika sociálních sítí najednou.

 • Napište aplikaci pro zobrazování příspěvků ze sociálních sítí. Nabízí se mnoho variant – například nějaké zajímavé zobrazení příspěvků od přátel, zobrazování příspěvků s určitým #hastagem atp.

 • Napište aplikaci, která bude sloužit jako rozhraní pro práci s nějakou databází a bude nabízet základní operace jako vkládání, prohlížení, mazání a úpravu dat. Z databází se samozřejmě nebude komunikovat napřímo, ale pomocí existujícího REST API.

 • Napište aplikace, která vám umožní v off-line režimu psát emaily a po připojení k Internetu je automaticky odešle.

 • Napište hru běžící v prohlížeči.

Příklady veřejně dostupných API, která lze využít ve vašich aplikacích