Požadavky - Statická HTML prezentace

Termín a forma odevzdání

 • vaše statická HTML prezentace musí být volně dostupná na internetu
 • odevzdání do konce 7. týdne výuky dle pokynů v odevzdávárně v systému ISIS
 • maximálně lze získat 25 bodů

Základní zadání

 • web bude věnován smysluplnému obsahu
  • téma je libovolné (tj. můžete vytvářet osobní stránky, prezentaci spolku, firmy atd.), ale bude věnován reálné entitě - tj. ne fiktivní společnosti, pouze zkopírovanému obsahu z jiného webu atp.
 • web bude dostupný na internetu
  • na libovolném hostingu či na serveru eso.vse.cz
  • nestačí umístění stránek do dropboxu
 • jste autory obsahu i vzhledu webu
  • nelze použít žádné existující CMS, ani staženou šablonu
  • nelze použít výchozí šablony bootstrapu!
 • web bude tvořen minimálně 5 stránkami provázanými smysluplnou navigací
  • ve výjimečném případě lze vytvořit i one-page prezentaci, ale budete si ji muset obhájit
 • web musí fungovat i při vypnutí CSS, Flashe a JavaScriptu
  • prezentace bude samozřejmě vypadat při vypnutých kaskádových stylech jinak, ale přesto by měl být uživatel schopen najít potřebný obsah
 • web musí fungovat ve všech běžných prohlížečích
  • ve starších prohlížečích samozřejmě nebudou fungovat např. nové vlastnosti z CSS 3, ale web musí být použitelný!

Souhrn hodnocených požadavků

Pakliže splníte podmínky základního zadání, bude v rámci vaší prezentace hodnoceno splnění zejména těchto podmínek:

 • web je validní dle specifikace HTML 5 či xHTML
  • v rámci validátoru je nutné ověřit všechny stránky webu (nejen homepage)
  • někdy se validátor plete - pak ale musíte dokázat, že máte pravdu…
  • v případě xHTML bude použita norma Strict
 • je využito sémantické značkování dle použité specifikace (v HTML 5 je nutné využívat nové sémantické značky)
 • CSS a případný JavaScript jsou odděleny od obsahu stránek
 • vícesloupcový, beztabulkový layout
  • tabulky používejte jen k tomu, k čemu jsou určeny! (ne k rozložení webu)
  • alespoň jedna ze stránek obsahuje 2 či více sloupců (nepočítá se reklamní banner v pravém horním rohu…)
 • přizpůsobená verze pro tisk
  • tiskneme jen to, co má smysl tisknout (a ve vhodné formě), zároveň nechybí podstatné informace
 • jasná a srozumitelná identifikace webu na všech stránkách (i při tisku)
  • i při vypnutých obrázcích
 • neduplikování URL (stejný obsah nebude dostupný pod různými adresami)
 • podtržené či jinak vhodně (a zároveň jednoznačně) odlišené odkazy
 • zvýraznění aktivní položky menu
 • každá stránka má vlastní nadpis H1
 • každá stránka má vlastní title, title obsahuje kromě názvu konkrétní stránky také název celého webu
 • vhodně zvolené písmo a jeho velikost
 • vhodně zvolené barvy stránek, dostatečný barevný odstup písma od pozadí
 • všechny významové obrázky mají atribut alt s odpovídající hodnotou, vhodné použití obrázků, optimalizace velikosti obrázků
  • pro splnění tohoto bodu musí web obsahovat alespoň nějaké obrázky
 • stránky mají uvedeny nezbytné meta informace a favicon
 • web je zobrazitelný i při rozlišení 800x600, všechny důležité informace nad přehybem (tj. v celém tomto prostoru nebude jen fotka…)
 • web neobsahuje jiné chyby

Možnost opravy

Pokud máte zájem, je možné si výsledné hodnocení statické prezentace vylepšit odstraněním nedostatků - podrobnosti budou sděleny na cvičeních…