Podrobnou náplň jednotlivých cvičení a ukázkové příklady najdete na serveru https://github.com/4iz268/cviceni/tree/master

Přibližná náplň cvičení:

 1. Základy HTML
  • základy syntaxe, formátování
  • adresování dokumentů a tvorba odkazů
  • příprava zdrojového kódu v HTML (HTML editory) a prohlížení výsledku v prohlížeči
  • přístupnost stránek pro různé typy zařízení, typy prohlížečů
 2. Pokračování HTML
  • tabulky, seznamy, vložení obrázku
  • strukturování stránky a sémantické značkování
  • kontrola stránky pomocí validátoru
 3. Kaskádové styly
  • základy syntaxe, připojení stylu ke stránce
  • formátování textu, odstavců
  • box model, rámečky, okraje
 4. Kaskádové styly a layout
  • možnosti pozicování (float, flex box, grid)
  • typické layouty a rozmístění prvků na stránce
  • pokročilejší vlastnosti CSS3
  • kontrola stylu pomocí validátoru CSS
 5. Multimédia
  • formáty obrázků vhodné pro web
  • základní úpravy obrázků v editoru – ořez, zmenšení rozlišení, optimalizace
  • úpravy vzhledu obrázku pomocí CSS
  • vkládání zvuku a videa
  • ikony a fonty
 6. SVG
  • vložení SVG do stránky
  • příprava SVG v grafickém editoru
 7. Pokročilé techniky
  • model animací a transformací používaný v CSS a SVG
  • responzivní layout
  • responzivní obrázky (SVG, element)
  • formatovani stranky pro různá zařízení a pro tisk
  • využití knihovny Bootstrap
 8. JavaScript – úvod
  • vložení skriptu do stránky
  • obsluha událostí
  • základy syntaxe JavaScriptu
  • debugging JS v konzoli
 9. DOM a jQuery
  • průchod a manipulace s DOM
  • využití querySelectAll()
  • jQuery
  • použití existujících JS aplikací a komponent (kalendáře, WYSIWYG editory atp.)
  • Bootstrap a jQuery
 10. Formuláře
  • čtení a zápis dat do formulářových polí
  • validace hodnot ve formuláři (pomoci JS i HTML 5)
  • odeslání formuláře hotovému skriptu
 11. AJAX
  • odeslání a zpracování XHR požadavku
  • držení stavu a historie
  • zpracování odpovědi ve formátech XML a JSON
  • aktualizace části stránky na základě odpovědi XHR
 12. HTML5 API
  • práce s lokálním úložištěm
  • detekce offline/online stavu
  • offline aplikace (appcache, service worker)
  • geolokace
  • další HTML5 API

Obsah jednotlivých cvičení se může lišit v závisloti na rychlosti jednotlivých skupin a harmonogramu aktuálního semestru.