Přednášky se konají každý pátek od 12.45 v posluchárně NB D.

Program přednášek

Datum Program
24.9. Úvod
 • architektura WWW
 • historie webu, HTML, XHTML a HTML5
 • syntaxe a sémantika jazyka HTML
 • automatická kontrola syntaxe dokumentů
Video záznam přednášky
1.10. Kaskádové styly – úvod
 • principy, pravidla, selektory, základní vlastnosti
Video záznam přednášky
8.10. Kaskádové styly – pokročilá témata
 • animace
 • transformace
 • media queries
 • fonty
 • tiskový výstup
Video záznam přednášky
15.10. Grafika o obrázky na webu
 • zařazování obrázků, formáty
 • SVG, canvas, …
Video záznam přednášky
22.10. Multimédia
 • zařazování obrázků, videa a zvuku
 • formáty, kodeky, streaming
Video záznam přednášky
29.10. přednáška odpadá
5.11. Web Design
 • postupy tvorby grafického designu
 • informační architektura, navigace
 • použitelnost, UX
 • přístupnost
 • přístupy k návrhu: responzivní design, "mobile first", …
Video záznam přednášky
12.11. Javascript
 • úvod, základy jazyka, vkládání do HTML
 • DOM
 • obsluha událostí
Video záznam přednášky
19.11. AJAX
 • principy, výhody a nevýhody AJAXu
 • AJAX a dodržování webových principů
 • jednostránkové aplikace (SPA)
Video záznam přednášky
26.11. JS frameworky
 • např. jQuery, Angular, React, …
Video záznam přednášky
3.12. Webová API
 • WebStorage
 • Canvas
 • WebGL
 • Geolocation
Video záznam přednášky
10.12. SEO
 • co je a co není SEO
 • na co myslet při návrhu webu
 • jaký má SEO dopad na webdesign
Video záznam přednášky
17.12. všechno co jste chtěli vědět, ale báli jste se zaptat
opakování před testem

Záznamy přednášek

Záznamy přednášek jsou dostupné na YT.