Přednášky se konají každý pátek od 12.45 v posluchárně NB D.

Program přednášek

Datum Program
24.9. Úvod
 • architektura WWW
 • historie webu, HTML, XHTML a HTML5
 • syntaxe a sémantika jazyka HTML
 • automatická kontrola syntaxe dokumentů
Video záznam přednášky
1.10. Kaskádové styly – úvod
 • principy, pravidla, selektory, základní vlastnosti
Video záznam přednášky
8.10. Kaskádové styly – pokročilá témata
 • animace
 • transformace
 • media queries
 • fonty
 • tiskový výstup
Video záznam přednášky
15.10. Grafika o obrázky na webu
 • zařazování obrázků, formáty
 • SVG, canvas, …
Video záznam přednášky
22.10. Multimédia
 • zařazování obrázků, videa a zvuku
 • formáty, kodeky, streaming
Video záznam přednášky
29.10. přednáška odpadá
5.11. Web Design
 • postupy tvorby grafického designu
 • informační architektura, navigace
 • použitelnost, UX
 • přístupnost
 • přístupy k návrhu: responzivní design, "mobile first", …
Video záznam přednášky
12.11. Javascript
 • úvod, základy jazyka, vkládání do HTML
 • DOM
 • obsluha událostí
Video záznam přednášky
19.11. AJAX
 • principy, výhody a nevýhody AJAXu
 • AJAX a dodržování webových principů
 • jednostránkové aplikace (SPA)
Video záznam přednášky
26.11. JS frameworky
 • např. jQuery, Angular, React, …
Video záznam přednášky
3.12. Webová API
 • WebStorage
 • Canvas
 • WebGL
 • Geolocation
Video záznam přednášky
10.12. zvaná přednáška – bude upřesněno
17.12. všechno co jste chtěli vědět, ale báli jste se zaptat
opakování před testem

Záznamy přednášek

Záznamy přednášek jsou dostupné na YT.