Webová aplikace v JavaScriptu

Pro úspěšné splnění požadavku je potřeba vytvořit webovou aplikaci napsanou čistě v JavaScriptu:

 • Aplikace bude pokud možno vhodným způsobem využívat AJAX.

 • Aplikace poběží na serveru přístupném ze sítě Internet a zároveň odevzdáváte zdrojové soubory celé aplikace. Pro samotné umístění aplikace lze využít školení server eso.vse.cz nebo jakýkoliv jiný.

 • Aplikaci je nutné obhájit před cvičícím na termínu dle přihlášení v systému InSIS. Při obhajobě musíte mít možnost provádět v aplikaci změny.

 • Zadání aplikace vám dopředu musí schválit cvičící – konkrétní způsob schválení zadání vám sdělí cvičící (email/osobní/ISIS).

 • Stačí, když aplikace bude fungovat v nejnovějších prohlížečích.

 • Při psaní aplikace si můžete práci usnadnit pomocí existujících JavaScriptových knihoven/frameworků. Doporučujeme použití jQuery, které jsme probírali na cvičeních.

 • V případech, kdy to bude vhodné, bude aplikace ctít obvyklé webové zvyklosti – například funkční historie prohlížeče či uchovávání stavu v adrese URL.

Příklady zadání aplikací

Pro vaši práci si musíte sami vymyslet zadání, které vám schválí cvičící. Níže se pro inspiraci můžete podívat, jaké druhy aplikací lze psát.

 • Napište aplikaci pro plánování výletů. Aplikace zobrazí mapu, do ní půjde přidávat vlastní body a k nim zapisovat poznámky. Poznámky se uloží do uložiště prohlížeče (např. local storage) nebo na nějaké cloudové úložiště jako Google Drive.

 • Napište aplikaci, která umožní snadné odesílání příspěvků do několika sociálních sítí najednou.

 • Napište aplikaci pro zobrazování příspěvků ze sociálních sítí. Nabízí se mnoho variant – například nějaké zajímavé zobrazení příspěvků od přátel, zobrazování příspěvků s určitým #hastagem s filtrováním přímo v aplikaci atp. Vhodná je např. možnost uložit si v prohlížeči oblíbené hashtagy, podle kterých poté příspěvky filtrujete. Kromě běžných sociálních sítí může být alte

 • Napište aplikaci, která bude sloužit jako rozhraní pro práci s nějakou databází a bude nabízet základní operace jako vkládání, prohlížení, mazání a úpravu dat. Z databází se samozřejmě nebude komunikovat napřímo, ale pomocí existujícího REST API.

 • Napište aplikace, která vám umožní v off-line režimu psát emaily a po připojení k Internetu je automaticky odešle (javascript sám maily posílat neumí, najděte si nějaké vhodné API).

 • Napište aplikaci, která umožní uživateli nahrát do prohlížeče trasu uloženou ve formátu GPX a následni ji vykreslete na mapovém podkladu. Umožněte obvyklé operace jako posun a zoomování mapy, spočítání délky trasy, vykreslení výškového profilu, atd. (Pozor, nestačí jen zobrazení GPX zavoláním jedné funkce nad API mapy.cz!)

 • Napište aplikaci pro management úkolů s doplňováním poznámek k úkolům, jejich filtrováním atp. Fajn by byla integrace např. s google kalendářem.

 • Napište aplikaci na učení se otázek na odpovědi v testu - sady otázek jsou uložené na serveru, pro jejich stažení je po vybrání konkrétní sady použit AJAX. Aplikace si např. v local storage pamatuje, které otázky zodpověděl uživatel chybně a umožní mu se k nim vrátit.

 • Napište hru běžící v prohlížeči. Jednoduššími příklady mohou být např. kvízová aplikace, která si sadu otázek stáhne ze serveru a buď na server, nebo do paměti prohlížeče si ukládá výsledky a statistiky.

 • Napište hru běžící za využití nějakého javascriptového herního frameworku (např. něco á la flappy bird), ideálně s pamatováním si nejlepšího skóre.

 • Napište generátor grafických oznámení atp. (uživatel nahraje fotku či zadá údaje a vaše aplikace vygeneruje např. přání k Vánocům) s možností jejich následného sdílení přes API vybrané sociální sítě.

Příklady veřejně dostupných API, která lze využít ve vašich aplikacích

Upozorňujeme, že na možnosti daného API byste se měli podívat ještě před odevzdáním zadání své javascriptové aplikace!